Česká lékařská komora (ČLK) - stanovisko

L%c3%a9ka%c5%99

Výňatek ze zápisu z jednání představenstva České lékařské komory.


Ministerstvo zdravotnictví požádalo ČLK o stanovisko ke třem alternativním metodám léčby autismu. Návrh stanoviska vypracoval pro VR ČLK její člen profesor MUDr. Hrdlička k těmto metodám: „biomodulační“ léčba autismu, „terapie“ pevným objetím PhDr. Jiřiny Prekopové a léčba epilepsie a poruch autistického spektra MUDr. Evou Augustinovou v Egyptě.

VR ČLK konstatovala, že žádná ze tří analyzovaných metod nesplňuje kritéria ověřeného terapeutického postupu podle zásad „medicíny založené na důkazech“. U „terapie pevným objetím“ PhDr. Jiřiny Prekopové navíc existují důvodné etické pochybnosti, zda nezpůsobuje osobám s autismem stres a utrpení, které nejsou obhajitelné v rámci moderních terapeutických postupů.

Vědecká rada ČLK proto konstatuje, že žádná z výše uvedených metod by v České republice neměla být prováděna, pokud pro každou jednotlivou metodu její autoři nedoloží přesvědčivé důkazy o účinnosti a bezpečnosti, tak, jak je dnes požadováno v „medicíně založené na důkazech“.

Zdroj: http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/zapis_rijen_2012-100484.doc

 

 

Eva Honková | 20. 05. 2013

zpět na kategorii Zdravotnictví

Diskuze