16. ROZHOVOR s Mgr. Davidem Oplatkem – radním městské části Brno-střed

10613080_10202219252587690_4622946663509621965_n

1. Pane radní, prozraďte nám něco o sobě ?

Asi to nebude nic moc zajímavého. Do Brna jsem přišel v roce 2000 studovat sociální práci a sociální politiku na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Prakticky nepřetržitě se od dob studií svému oboru věnuju. Začínal jsem jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom na Bratislavské ulici. Zákrutou přes Úřad vlády jsem se pak přešel do Občanské poradny Brno. Letos dovrším pátý rok, co stojím v jejím čele. Na podzim 2014 jsem se stal radním na městké části Brno-střed. Na starost mám sociální oblast a národnostní menšiny.

2. Co zajímavého se podařilo od doby, kdy jste začal působit na radnici ?

Trochu víc než v minulosti se naše rada věnujeme sociální problematice. Troufnu si říct, že se dost změnil přístup k lidem. Snažíme se budovat otevřený úřad, který bude občanům poskytovat spíš servis a podporu. Tady to byl takový zakletý zámek, když jsme přišli. Jestli se to trochu mění, to ať lidé posoudí sami. 

3. Co plánuje Brno-střed  v roce 2016 v sociální oblasti ?

Cíle jsou skromné. Rádi bychom, aby se letos rozjela spolupráce s lidmi z Masarykovy univerzity, kteří chtějí v Brně rozjet program sdíleného bydlení studentů a dětmi, které opouštějí dětské domovy. Podobný program funguje ve Vídni. V České republice to bude unikát. Chtěli bychom obnovit program prevence ztráty bydlení. Něco se rodí na magistrátu, ale tam to bude nejspíš až od příštího roku, tak nebudeme čekat a něco snad rozjedeme vlastními silami už letos. Chceme zachytávat problémy s placením nájmu dřív, než dluhy přerostou do nesplatitelných částek. Praxe navíc ukazuje, že rodiny, které dluží nájmu mají obvykle problémů mnohem víc. Velký úkol nás čeká ve zdokonalování sociálně-právní ochrany dětí. Náš OSPOD je největší v republice. Spousta dětí je v ústavní péči. To je náš hlavní cíl, zajistit, aby se děti z ústavů vracely domů nebo alespoň do pěstounské péče, které sice rodinu zcela nenahradí, ale stále je to pro dítě lepší, než dětský domov. Chceme pomáhat i těm rodičům, kterým bylo dítě odebráno, aby se stabilizovali a rozvinuli kompetence potřebné k tomu, aby se o dítě mohli starat nebo aby s ním byli v pravidelném kontaktu a vyvíjel se vztah, který je pro děti (i pro rodiče) potřebný.

4. Radním jste zhruba rok. Jaké pro Vás bylo po vstupu do politiky nějvětší překvapení ?

Překvapilo mne, jak je v zastupitelské demokracii moc rozptýlená mezi jednotlivé politiky, úředníky a řadu další aktérů. A že, aby něco vzniklo, je k tomu potřeba pořádně hledat shodu mezi všemi zaangažovanými, takže politika je z velké části o vyjednávání, přesvědčování a hledání. Docela mě to baví.

5. Co byste vzkázal všem, kteří pečují o osobu blízkou nejen v Brně ?

V Čechách u části veřejnosti přetrvává podceňování sociální práce. Je vnímána jako spíš jako charita než jako nástroj, jak pomoci lidem zpět do života nebo podpora při překonávání překážek. Přitom třeba v oblasti sociálního vyloučení se dobře použité metody sociální práce ve výsledku vyplatí víc, než represe či restrikce. Vzkaz by tedy asi zněl: Nepodceňujte sociální práci. Vyplatí se. A občas se třeba i dobrovolnicky zapojte a pomáhejte.

Děkujeme za rozhovor.

 

 

Eva Honková | 18. 02. 2016

zpět na kategorii Rozhovory

Diskuze