NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT APLA-JM pro šk.rok 2016

Imgres

KONTAKT:

Adéla Miklová - mob. 775 199 808, e-mail: volnocasovky@apla-jm.cz

SPORTOVNÍ I. pondělí

* pondělí 13:30 – 14:30

* tělocvična ZŠ Štolcova, Štolcova 16

* Cena: 300 Kč / čtvrtletí členové APLA-JM, 400 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

SPORTOVNÍ II. středa

* středa 13:30 – 14:30

* tělocvična ZŠ Štolcova, Štolcova 16

* Cena: 300 Kč / čtvrtletí členové APLA-JM, 400 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

SPORTOVNÍ III. čtvrtek

* středa 13:30 – 14:30

* tělocvična ZŠ Štolcova, Štolcova 16

* Cena: 300 Kč / čtvrtletí členové APLA-JM, 400 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

Ve sportovních kroužcích si účastníci zacvičí a zahrají pohybové hry, každému je uzpůsobený program podle jeho možností a schopností se snahou aktivně zapojit všechny účastníky, děti budou potřebovat oblečení do tělocviku a uzavíratelnou láhev s vodou.

KERAMICKÝ KROUŽEK

* úterý 16:00 – 18:00

* keramická dílna Creatis, Úvoz 427/59b, Brno. (ve vnitrobloku, z druhé strany Hellia sportu)

* Cena: 400 Kč/ čtvrtletí členové APLA-JM, 500 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

V keramickém kroužku se děti naučí pracovat s hlínou a glazurou. Mají možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu, všechny výrobky si mohou děti odnést domů, případně se s nimi zúčastnit soutěží, výstav. Děti budou potřebovat zástěru, kterou si budou moci umazat.

DOPRAVNÍ KROUŽEK

* čtvrtek 13:30 – 14:30

* ZŠ Štolcova, Štolcova 16 + MHD Brno

* Cena: 300 Kč / čtvrtletí členové APLA-JM, 400 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

V dopravním kroužku většinou děti tráví čas v dopravních prostředcích města Brna, projíždí různé trasy a povídají si o dopravě, v případě velmi nepříznivého počasí tráví čas kroužku vyráběním výrobků s dopravní tématikou (kreslí, stříhají, lepí apod.). Děti budou potřebovat šalinkarty, kartičky ZTP/P a vhodné oblečení vzhledem k počasí.

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE ANGLIČTINA DOUČOVÁNÍ

* termíny: individuální domluva s lektorem, možné schůzky v časech:

* Nerudova 7, Brno

* Cena: 150 Kč/ h, platba vždy dopředu na každé čtvrtletí, podle počtu domluvených lekcí.

Nabízíme individuální lekce ruského a anglického jazyka, doučování předmětů do školy, zejména matematiky. Naše lektorky se budou klientovi věnovat podle jeho potřeb, znalostí a schopností, nastaví si vlastní plán výuky i termíny schůzek.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

* střídavě úterý, středa 15:00 - 17:00 (na každý měsíc budou vypsány konkrétní termíny), témata schůzek se budou každý měsíc lišit

* Lamacentrum PS Hády, Štolcova 16

* Cena: Zdarma Kč (Kroužek je financován z projektu FNNO „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“, č. 76-FN-045 v rámci klíčové aktivity Nedej se, přidej se!)

V přírodovědném se klienti účastní se přírodovědných výukových programů od lektorek z Rezekvítku a Lamacentra. Mají možnost setkat se se zvířaty (lamy, ovce, kozy), osobně si vyzkoušet krmení. Dozví se zajímavé informace o přírodě, naučí se nové věci. Program je vždy přizpůsoben každé skupince účastníků a každý měsíc se mění. Je potřeba vhodné oblečení a obuv, svačinu, pití, 2 jízdenky nebo kartičku ZTP nebo ZTP/P pokud se jede do Lamacentra. Informace o programu pošleme pro každé setkání zvlášť, týden předem.

PLAVÁNÍ

Voda umožňuje dětem s autismem neomezený pohyb. Většina dětí s autismem má vodu rádo, ačkoliv třeba vůbec neumí plavat. Plavání má velmi dobrý vliv na udržení jejich kondice, protažení svalů, utužování zdraví a imunity. Do plavání mohou chodit děti s autismem v doprovodu svých rodičů, kteří tak mají možnost setkat se a sdílet podobné zážitky z výchovy autistických dětí.

Zajišťujeme pronájem celého bazénu pouze pro klienty APLA-JM, což má řadu výhod (rodiče se nemusí bát podivných a kritických pohledů okolí a děti mají možnost vyřádit se, jelikož není bazén zaplněn lidmi). .

Kapacita maximum 10 klientů, 8 návštěv bazénu na rok 2016

BUBNOVÁNÍ

* 1x týdně, 1h odpoledne

* kapacita: 5 osob

* Nerudova 7, Brno

* cena: 300 Kč / čtvrtletí členové APLA-JM, 400 Kč/čtvrtletí nečlenové APLA-JM

Děti se budou učit různým rytmům, procvičovat koordinaci pravé a levé ruky, jemnou motoriku, používat zvuky různých nástrojů i svého hlasu. Sladit se s jinými dětmi bývá u dětí s autismem velkým problémem. Proto bude kroužek veden tak, že část probíhá společně a část individuálně po dvojicích se svými osobními asistenty/Dobrovolníky.

SOBOTNÍ VÝLETY

* jednou za měsíc, sobota od cca 8:00 do 14:00 (záleží na jednotlivých plánech)

* Všechny přihlášené zájemce o sobotní výlety vždy s předstihem (cca 7 – 14 dní) informujeme o plánovaném výletu, kam půjdeme, co se bude dít a kolik to bude stát.

* Výlety plánujeme v okolí Brna, navštěvujeme zajímavá místa, akce apod. Je možné zajistit doprovod dobrovolníkem, který dohlíží na bezpečnost konkrétního dítěte. Jízdné a vstupné se liší výlet od výletu.

* Cena: zdarma - účastníci si hradí pouze náklady výletu, kterého se zúčastní

CENÍK

SPORTOVNÍ, DOPRAVNÍ KROUŽEK, BUBNOVÁNÍ členové APLA-JM – 300 Kč/čtvrtletí, nečlenové APLA-JM – 400 Kč/čtvrtletí

KERAMIKA členové 400 Kč/ čtvrtletí, nečlenové 500 Kč/čtvrtletí

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE JAZYKŮ 150 Kč/ vyučovací hodinu (60 min), platí se dopředu na 1. čtvrtletí (podle počtu domluvených lekcí na první schůzce). Zrušení domluvené lekce: minimálně 24h předem

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK, SOBOTNÍ VÝLETY, PLAVÁNÍ Zdarma

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

* všechny volnočasové aktivity jsou určeny dětem a mládeži s PAS

* 1. čtvrtletí = říjen-prosinec, 2. čtvrtletí = leden-březen, 3. čtvrtletí = duben-červen

* platit můžete bankovním převodem na číslo účtu 2100656137/2010, do předmětu vždy uveďte jméno přihlášeného dítěte a název kroužku a období, nebo hotově v kanceláři APLA-JM, Fügnerova 30 po telefonické domluvě

 

 

Eva Honková | 25. 11. 2015

zpět na kategorii Galerie - Akce

Diskuze