Modrá beruška pro Jonáška

Plak%c3%a1t_jon%c3%a1%c5%a1

Jonáš je chlapec s diagnózou atypický autismus a s trvalým postižením mozkových funkcí. I přesto, že péče o Jonáše je celoživotní a on je závislý na naší pomoci ve všech oblastech života, nedali jsme se odradit a zkusili vplout do světa zdravých dětí, které nás táhnou kupředu.

Jonáš ze standardního prostředí mezi zdravými jedinci profituje po sociální stránce a sebevědomí mu dodává i to, že jej ostatní děti podporují a tolerují takového, jaký je. Jinakost by neměla být překážkou v životě, protože svět také není dokonalý a nikdy nebude. Pro ostatní může být integrace možností, jak se učit toleranci a vstřícnosti. Hranice mezi zdravím a nemocí je mnohdy velmi tenká.

Jonáš má rád koně, poníky a zvířata vůbec. Navštěvuje hippoterapie a tábory pro děti nejen s poruchou autistického spektra. Díky aktivitám na těchto táborech si Jonáš posiluje dovednosti v komunikaci s ostatními, sociální interakci a představivost – tří základní oblasti, se kterými mají děti s poruchou autistického spektra obvykle problémy.

Prosím, podpořme Jonáše v integraci v běžné škole nákupem speciálně vzdělávacích pomůcek a příspěvkem na další proškolení asistentky pedagoga, bez které se Jonáš neobejde. Už teď můžeme vidět úžasné výsledky. Je to povzbuzení i pro ostatní rodiče, kteří zvažují, zda by měla integrace jejich dětí s autismem do běžné školy význam.

Maminka Jonáše


Prodejní stánek  v době Adventu bude na Zelném trhu 27. - 29.11.2015 v Brně, kde můžete zakoupit předměty s Modrou beruškou. Současně můžete Jonáška podpořit zasláním finančního příspěvku na registrovanou veřejnou sbírku 2700585387/2010. Sbírka trvá do 31.12.2015.

Děkujeme,

tým Modré berušky

Eva Honková | 17. 11. 2015


zpět na kategorii Galerie - Akce

Diskuze