Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Agrese_u_lid%c3%ad_s_ment%c3%a1ln%c3%ad_reatardac%c3%ad_a_s_autismem

Autor: Věra Čadilová

Nakladatelství: Portál, s.r.o.

Popis:

Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb
Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních.
Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky, kteří poskytují ucelený náhled na zvládání problémového chování, a je určena pro využití v praxi. Popisuje specifika diagnóz mentální retardace, autismu a duálních diagnóz, věnuje se kognitivně behaviorální terapii agresivního chování, nácvikům funkční komunikace a pracovního chování. Autoři se zabývají také otázkou farmakoterapie a na problematiku zvládání problémového chování nahlížejí i z pohledu české legislativy. 
Kniha je určena zaměstnancům center nebo domovů sociálních služeb, rodičům, učitelům, psychologům i psychiatrům.

Kniha je volně k dostání.

Maria Kokešová | 08. 10. 2015

zpět na kategorii Zajímavé knihy

Diskuze