Donna Williams

Donna_williams

Donna Williams se narodila v centru města Melbourne v Australii v roce 1963. V roce 1965, v době kdy byl autismus označován za „infantilní psychózu“, byla dvouletá Donna považována za hluchou. Zírala skrze lidi, měla sebepoškozovací chování a pravidelné zdravotní problémy. V tom samém roce, kdy jí byly dva roky, byla Donna na tři dny přijata do nemocnice na posouzení a byla diagnostikována jako „psychotik“.

Ačkoli byla diagnostikována s poruchou řečí a o autismu bylo v jejím pozdním dětství živě diskutováno, vyrostla otcem označována za „divošku“ a matkou za „psychotičku“ a později za „narušenou“. Až do poloviny jejích 20 let jí nikdo s pochopením jejího vlastního autismu nepomohl.  V době, kdy se o autismu stále myslelo, že ovlivňuje jen 4 z 10 000 lidí, dosáhla 26 let a její diagnóza autismu byla tou dobou potvrzena vedoucím australským expertem na autismus, vystudovaným psychologem, Dr. Lawriem Bartakem.

Donna vyrůstala jako vysoce smyslové, echolalické dítě, které se učilo za pomoci fyzických vzorů a rutiny.  Vypomáhalo se u jí světlem, barvou, texturami, pohyby, zvuky a tóny a její svět se dal popsat jako „svět vzoru, tématu a pocitu“.

S těžkou poruchou jazyka se ve věku 9-11 let naučila chápat větyt a ve 13 letech dokázala mluvit v dlouhých textech. Donna na brzkém druhém stupni vzdělání selhala a opustila jej ve věku 15 let po 4 středních školách jako „nedostatečná“. Stal se z ní bezdomovec, byla využívána cizinci, stále se snažila pracovat a ve 3 letech vystřídala 30 zaměstnání.

Z velké části negramotnou a neznalou matematiky jí psychiatr povzbudil se do školy ve věku 18 let vrátit. Navzdory všem (nízkým) očekáváním studium dokončila a rozhodla se jít na univerzitu, získat titul ze sociologie, titul z lingvistiky a postgraduální diplom v oboru vzdělání.

V roce 1991 napsala autobiografii „Nikde nikdo“ (Nobody Nowhere), svou první z 9 publikovaných knih a ta se stala první knihou psanou člověkem s autismem, která se stala mezinárodním bestsellerem. 10 týdnů si kniha udržela první místo v žebříčku bestsellerů New York Timesu, byla vydána ve více než 20 jazycích a byla následována Donniným druhým mezinárodním bestsellerem „Někdo někde“ (Somebody Somwhere) z roku 1994, roku před tím, než svůj první bestseller „Myšlení v obrazech“ (Thinking in Pictures) vydala v roce 1995 Temple Grandin.

Navzdory extrémní úzkosti z pozornosti se stala Donna objektem několika televizních dokumentů, známým mezinárodním řečníkem a konzultantkou ve věci autismu mezinárodně pracující s více než 1000 dětí, dospívajících a dospělých na autistickém spektru.

V Donnině odhodlání povznést se nad život plný ignorace, zneužívání a odmítání hrála velkou roli její touha se vyjádřit skrze umění. Zatímco její úzkost provázející ji během dětství potlačovala schopnost se otevřeně vyjadřovat za pomoci umění, jako dospělá se projevila jako plodný umělec (od roku 2007 prodala 200 originálních obrazů), podivuhodná sochařka (svoji druhou sochu v životní velikosti dokončila během 6 týdnů, čemuž byla věnována i reportáž v televizi) a profesionální zpěvačka a textařka. Její skladby se objevily v mezinárodním televizním seriálu „Věci, které jsi mě naučil“ (Things You Taught Me).

Zdroj: http://www.donnawilliams.net/368.0.html

Z anglického překladu přeložila Maria Kokešová

Maria Kokešová | 12. 08. 2015

zpět na kategorii Známé osobnosti s autismem

Diskuze