Lidé s Aspergerovým syndromem – lidé mnoha kvalit

345389202_a81e4d43e7_o

Mnoho lidí s AS je vysoce talentovaných. Najdou se mezi nimi výborní kreslíři, básníci, historici, hudebníci, matematici a další. Existují spekulativní závěry vycházející ze studia různých životopisů a deníků, že mnoho vynikajících inženýrů, vědců, herců, politiků a dalších slavných osobností měla s největší pravděpodobností Aspergerův syndrom.

AS samozřejmě automaticky neznamená vyšší intelekt, objevují se mezi nimi děti, které nezvládnou učivo základní školy, děti se specifickými poruchami i děti nadprůměrně nadané. Každé se projevuje jinak a vyžaduje jiný přístup, než látku pochopí (učí se pomalu, s mnohem větším úsilím než vrstevníci, vyžadují vyšší míru vysvětlování, více času či vizuálních příkladů), to ovšem vůbec neznamená, že jejich rozumové schopností leží v pásmu retardace. Naopak. Pouze vyžadují jiný přístup a své kvality vykazují jinou formou.

Někteří lidé s AS mohou vynikat v oblasti literární, v psaní poezie, jsou mezi nimi rychločtenáři. Jiní mají vynikající matematické a logické uvažování, jsou šachisty, malíři nebo lidmi s obecně velmi vysokým IQ. Tento nerovnoměrný profil schopností a dovedností a celkového vývoje rozumových schopností je velmi častý. Dítě, které si pamatuje okolo stovky telefonních čísel a zvládá násobilku od 6 let, selhává při nejjednodušších slovních úlohách.  V případě nerovnoměrného vývoje se setkáváme s dvěma základními profily:

 

  • Lidé s AS s verbálním myšlením na mnohem vyšší úrovni než abstraktně vizuální (analyticko-technické) schopnosti = dobré vyjadřovací schopnosti, rozsáhlá slovní zásoba, možné mechanické osvojování velkého množství informací. Jsou dobří v argumentování, diskuzích, chrlení informací, citacích.
  • Lidé s AS s kvalitním logickým uvažováním = vynikají v různých vizuálních kvízech, programování, matematice, jsou výbornými šachovými hráči. Mohou mít však potíže s verbálním vyjadřováním a slovnímu kontaktu se spíše vyhýbají.

 

ZÁJMY A SILNÉ ZAUJETÍ

Zájmy se mění s věkem. V prvních letech jde o jednoduché smyslové vjemy, jako dítě jeví o různé aktivity či témata nadměrný zájem a s postupujícím věkem a rozvíjejícími se dovednostmi se jejich nadšení a zájmy stávají stále sofistikovanější. Lidé s AS mají rádi encyklopedie, elektronické hry, dopravní prostředky, technické přístroje, počítače, programování, astronomii, mapy aj. – kde se dá najít řád, systém, vizuální symetrii. Jiní zase dávají přednost tématům jako je historie, recyklace, Harry Potter, imaginární světy, komiksy či jsou náruživými sběrateli. Blízké jsou jim grafy, plánky, abstrakce, početní příklady či seznamy. Časté je i memorování textů či informací nejrůznějšího charakteru např. dialogů z filmů nebo reklam. Je velmi důležité je v jejich zájmech plně podporovat, protože v jejich nadšení pro dané téma, problematiku či obor tkví jejich výjimečnost a jejich zájmy by se měly rozvíjet a prohlubovat.

 

PRÁCE

Díky svému malému zájmu o sociální kontakty, smysl pro přesnost a někdy oblibu rutiny se tito lidé dokážou dobře uplatnit v kvalitním pracovním výkonu se zodpovědným přístupem. Dále v práci mohou dobře uplatnit své paměťové schopnosti, unikátní smysl pro detail či dochvilnost. Práci jsou oddaní a v činnostech spolehliví.  Mají zvýšený respekt k pravidlům a smysl pro zodpovědnost. Odlišný a netypický způsob myšlení může být také velkým přínosem v kreativním řešení problémů či situací.

 

PŘIJETÍ

Významnou roli v životech jednotlivých aspergerů je i přijetí syndromu a to jak dotyčným, tak jeho nejbližším okolím.  Někteří svou se svou diagnózou a průvodními obtížemi smířeni, aniž by si stěžovali na kvalitu svého života. Jiní svůj handicap vůbec nevnímají a nepřipouští si jej, naopak jej považují za formu své výjimečnosti, dílčí součást osobnosti. Přes problémy a komplikace, které může syndrom v některých situacích přinášet, může žít člověk s AS velmi kvalitní život. Lidé s AS naopak v některých případech považují svoji vlastní formu vnímání světa za lepší a litují ostatní, že jej nedokážou vnímat stejným způsobem.

Samozřejmě přes všechny pozitiva a možnou přizpůsobivost je nutné, aby si okolí handicapu lidí s AS uvědomovalo a respektovalo jej, jelikož přes výčet pozitivních stránek těchto lidí je neustále nutné si uvědomovat jejich omezení a oblasti, kde potřebují naši pomoc a toleranci.

Klíčem přístupu k lidem s AS je proto trpělivost, laskavost, spolupráce s jejich jiným vnímáním světa a emocí a podpora.

 

inspirace a zdroj - Výjimečné děti Aspergerův syndrom od Kateřiny Thorové (http://www.databazeknih.cz/knihy/vyjimecne-deti-aspergeruv-syndrom-233431)

Maria Kokešová | 25. 03. 2015

zpět na kategorii DIAGNÓZA - PAS zpět na kategorii ASPERGERŮV SYNDROM

Diskuze