6. ROZHOVOR s Ľubou Heinzlovou na téma Snoezelen

Luba
  • 1. Ľubi, prozraďte nám něco o sobě?

Působím v občanském sdružení 3lobit, kde dělám produktového specialistu pro obchody sensa-shop.sk a sensa-shop.cz s vybavením snoezelen místností a senzorickými pomůckami a hračkami. Mým úkolem je výběr produktů z nabídky dodavatelů a jejich vkládání na stránky e-shopů. Kromě toho se věnuji tematice Aspergerova syndromu, který mi byl před osmi lety diagnostikován. S Autistickým centrem Andreas dělám vzdělávací semináře o této problematice, jsem redaktorem informačního portálu asperger.sk, překládám texty, které se zabývají autismem. V rámci 3lobitu realizujeme i projekty zaměřené na zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra. Třeba minulý podzim jsme zorganizovali velmi úspěšnou konferenci o integraci dospívajících a dospělých lidí s Aspergerovým syndromem a chtěli bychom na ni navázat dalšími projekty.

http://sensa-shop.cz

http://sensa-shop.sk

  • 2. Co přesně znamená slovo Snoezelen pro ty, kteří ho ještě neslyšeli?

Snoezelen je terapeutická, vzdělávací a relaxační metoda, která využívá speciálně upravené prostředí s mnoha příjemnými smyslovými podněty. Koncept pochází od dvou Nizozemců, Ada Verheula a Jana Hulseggeho, kteří pracovali v domově pro lidi s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a chtěli této skupině klientů nabídnout nové podněty pro rozvoj jejich dovedností. Metoda měla u této populace velký úspěch a později se ukázalo, že je vhodná a účinná u mnohem širší skupiny lidí. Dnes se běžně používá u lidí s různými formami mentálního, tělesného, smyslového, kombinovaného postižení, u osob s poruchou autistického spektra, nebo u seniorů s demencí.

Velkou výhodou snoezelenu je skutečnost, že je zaměřen na klienta a vychází z jeho přání a preferencí. Snoezelen vytváří příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se klient může svobodně pohybovat v souladu se svými aktuálními zájmy a potřebami. Tohle je zejména pro osoby s těžším postižením velice přitažlivé, protože v běžném prostředí se musejí přizpůsobovat okolnímu světu, a tady mohou všechno vnímat a zkoumat svým tempem a řídit se vlastními pocity. Právě díky těmto charakteristikám snoezelen přispívá ke zklidnění, aktivizaci smyslů i rozvoji jejich osobnosti.

  • 3. Modrá beruška plánuje v Brně místnost pro Snoezelen právě pro naše děti s poruchou autistického spektra, co byste nám doporučila především, případně čeho se vyvarovat?

Některé pomůcky, jako jsou bublinkové válce, optická vlákna, projektor s obrázkovými kotoučky, zrcadlová koule s reflektorem, dotykové stěny, pohodlné místa na odpočinek, patří k základnímu vybavení snoezelen místností u všech skupin klientů, tedy také u autistů. Při těch doplňkových se pak dá vycházet ze specifických charakteristik uživatelů. Děti s autismem často mívají problémy s propriocepcí, tedy s vnímáním vlastního těla a jeho pozice v prostoru. Z tohoto důvodu lze doporučit zátěžové pomůcky (přikrývky, vesty, ale třeba i zátěžové plyšáky) nebo různé elastické tělové vaky, které lidem s autismem pomáhají lépe vnímat své tělo a také mnoho z nich zklidňují. Mnoho dětí s poruchou autistického spektra oblibuje houpání, kolísání, otáčení, při těch je vhodné zvolit nějakou houpačku, závěsné křeslo či síť, která jim poskytne příjemné vestibulární vjemy. Jiní ale při otáčení zažívají nepříjemné pocity. Spousta dětí, které trpí autismem, miluje blikající, třpytivé, nebo světélkující předměty, další děti na spektru tyhle vněmy dráždí. Děti s autismem jsou zkrátka velmi rozmanité, i co se týče jejich senzorických zájmů a preferencí, které bývají oproti běžné populaci neobvyklé a často velmi silné. Zrakový, sluchový nebo hmatový vjem, který je pro jedno dítě s autismem oblíbeným a vyhledávaným, může druhé dítě zneklidňovat a stresovat. Proto je dobré znát senzorický profil těch, kteří budou snoezelen používat a dle toho přemýšlet nad různými pomůckami a jejich využitím ve snoezelenu.   

  • 4. V jakých cenových relacích se pohybuje multisenzorické vybavení místností?

Cena ovšem závisí od komponentů, které chcete v místnosti používat. Již za 100 000 korun můžete zařídit místnost, která bude obsahovat základní komponenty, tedy bublinkový válec a optická vlákna i s interaktivním ovládáním přes WiFi, projektor s několika kotoučky, zrcadlovou kouli s reflektorem, nějaké manipulační panely na zeď, aromadifuzér s oleji, a pár hraček a drobností na dotvoření atmosféry. Když máte zakoupeno základní vybavení můžete postupně doplňovat další pomůcky a místnost dále vylepšovat dle svých finančních možností.

  • 5. S podporou nadace Orange jste zahájili nový projekt, o co se jedná?

Snoezelen se tady rozvíjí poměrně dlouho, již v první polovině 90-let byla v České republice zařízena první multisenzorická místnost. Na Slovensku začaly vznikat snoezelen místnosti kolem roku 2004. Od té doby se tady vybudovaly desítky místností a zejména se utvořila skupina terapeutů, pedagogů, psychologů, kteří metodu snoezelen znají a vědí, jak v multisenzorickém prostředí s klientem pracovat. Odezva, kterou od těchto pracovníků dostáváme, je velice pozitivní - terapeuti mluví o tom, že klienti do snoezelenu chodí rádi, zklidňuje je, pomáhá jim rozvíjet se. Proto jsme se s podporou Nadace Orange rozhodli zmapovat využívání multisenzorických místností. V rámci našeho projektu chceme dát těm, kteří již snoezelen znají déle, možnost podělit se o své zkušenosti s nováčky, kteří se snoezelenem jen začínají a hledají inspiraci. 

Děkujeme za rozhovor a příště se můžete těšit na Simonu Votyovou o charitativním kalendáři pro APLA Praha.

Eva Honková | 22. 07. 2013


zpět na kategorii Rozhovory

Diskuze