Nedávejte do hrobu motýla živého

Imgres

„Příběhy lidí s autismem nevyšly proto, aby nabídly řešení, ale něco ještě cennějšího - osobní prožitky…Rodiny dětí s autismem mají život mnohem těžší, než si běžný člověk dokáže představit.“

Jednotlivá vyprávění jsou doplněná komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých lidí a řadou fotografií. 

Příběhy byly do knihy vybírány tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiků různých pohledů, názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem. V knize tak najdeme nejen vyprávění rodičů, kteří výchovu svého dítěte berou jako poslání a péči o postižené dítě za něco obohacujícího, ale i příběhy matek, které přes veškerou mateřskou lásku a dlouhé roky péče neshledávají na diagnóze autismu nic, za co by mohly děkovat.

 

V řadě příběhů nechybí humor, dokonce ani ten černý, který dokládá, že s autismem se dá vyrovnávat různým způsobem. 

Eva Honková | 03. 06. 2013

zpět na kategorii Zajímavé knihy