• SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

  Spc_v_%c4%8cr

  Informační brožura o činnosti SPC


  Určeno rodičům dětí se speciálními potřebami

  Ze zdroje: http://www.inkluze.upol.cz/

  Zobrazit více...
 • Spádovost SPC

  Spc

  Právo rodiče vybrat si služby školského poradenského zařízení vyplývá z vymezení jejich činnosti dané školským zákonem č. 561/2005 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. obě normy v platném znění


  Školský zákon vymezuje „povinnou spádovost“ – a to jen z pohledu organizace...

  Zobrazit více...
 • Speciálně pedagogické centrum pro PAS Jihomoravský kraj

  Aut

   

  Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ Brno, Štolcova 16 vzniklo v září roku 2004.

  Stalo se tak prvním školským poradenským zařízením v České republice s orientací na poradenskou problematiku dětí a žáků s PAS. SPC navazovalo na práci SPC při ZŠ Brno, Sekaninova, které tyto...

  Zobrazit více...
 • Psychologicko - pedagogická poradna Brno

  Pppp

  Pokud má Vaše dítě specifické poruchy učení nebo chování závažnějšího stupně, je možné, že Vám bude psychologem nebo speciálním pedagogem v poradně navrženo, aby bylo Vaše dítě tzv. integrováno. http://www.pppbrno.cz/

  Forma integrace může být buď: individuální nebo skupinová

  • Individuální integrace znamená, že...
  Zobrazit více...