• Dětský autismus

  D%c4%9btsk%c3%bd_autismus

  Autor: Michal Hrdlička, Vladimír Komárek

  Nakladatelství: Portál, s.r.o.

  Popis:

  Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední...

  Zobrazit více...
 • Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

  Agrese_u_lid%c3%ad_s_ment%c3%a1ln%c3%ad_reatardac%c3%ad_a_s_autismem

  Autor: Věra Čadilová

  Nakladatelství: Portál, s.r.o.

  Popis:

  Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb
  Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v...

  Zobrazit více...
 • Co často zajímá rodiče a učitele dětí s AS

  Large

  Autor: Roman Pešek

  Nakladatelství: Pasparta

  Popis: 

  Kniha je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s Aspergerovým syndromem. V úvodu čtenář nalezne charakteristiku těchto osob. Následně se autor zabývá častými problémy, které se u lidí s Aspergerovým syndromem objevují....

  Zobrazit více...
 • Strukturované učení v praxi

  198602_big

  Autor: Tuckermann/Häußler/Lausmann

  Vydavatel: Pasparta

  Popis: 

  Kniha se zabývá praktickým využitím metodiky Strukturovaného učení při výuce žáků s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem v běžných školách. Kniha obsahuje řadu námětů a praktických návodů, jak při výuce žáků s PAS v praxi postupovat.

  Kniha na internetu volně k...

  Zobrazit více...
 • Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu

  197040_big

  Autor: Roman Pešek

  Vydavatelství: APLA Praha

  Popis:

  Publikace shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl v APLA Praha v únoru a březnu 2012. Průzkum sledoval zkušenosti rodičů s integrací jejich dětí s AS a VFA do škol a vzdělávacího procesu

  Kniha je volně k dostání.

  Zobrazit více...
 • Mozek autisty - Myšlení napříč spektrem

  Img_395340_orig

  Autor: Temple Grandin

  Nakladatelství: Mladá fronta

  Popis:

  Když se v roce 1947 Temple Grandinová narodila, autismus teprve dostal jméno. Dnes je častější než kdy jindy, jedno z osmdesáti osmi dětí á diagnózu spadající do tohoto spektra. A naše přemýšlení o autismu prošlo v průběhu jejího života proměnou: studie autismu se posunuly ze...

  Zobrazit více...
 • Pohádky s piktogramy - Kočička Jůlinka, Kozlíci rohatí

  Pohadky-s-piktogramy-kocicka-julinka-kozlici-rohati-vlasta-hurtikova

  Autor: Vlasta Hurtíková, J. Kaláček

  Popis:

  V knize najdete dvě pohádky napsané formou piktogramů/symbolů. Jsou určeny dětem, které mají potíže s porozuměním psaného a mluveného slova, zejména dětem s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií. Díky symbolům děti pochopí význam slov, snadno si je zapamatují a naučí se je...

  Zobrazit více...
 • Moje vítězství nad autismem

  162311_big

  Autor: Tamara Morarová

  Nakladatelství: DOKOŘÁN

  Popis:

  Když byly Paulovi čtyři roky, dozvěděli se jeho rodiče od lékařů, že je postižen autismem. Po prvotním šoku se Tamara Morarová odmítla smířit s tím, že jejímu synovi údajně není pomoci, s pesimismem lékařů a se vzdělávacím systémem, v němž pro Paula není místo. Začala si shánět informace a na...

  Zobrazit více...
 • Jak to vidím já

  Temple-grandin-kniha-jak-to-vidim-ja

  Autor: Temple Grandin

  Překladatel: Marek Čtrnáct

  O knize

  Jak to vidím já patří k nejzásadnějším knihám Temple Grandin, PhD. na téma autismu a k nejlepším knihám na téma autismu vůbec. Na základě celoživotní osobní zkušenosti, vědecké práce a spolupráce s předními světovými odborníky a rodiči nabízí Temple...

  Zobrazit více...
 • Poruchy autistického spektra

  Imgw

  Autor: Kateřina Thorová

  Ilustrátor: Olga Ptáčková; Vladimír Zindulka

  Nakladatel: Portál

  Publikace přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha....

  Zobrazit více...
 • Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

  9788024442198

  Autor: Soňa Sládečková, Irena Sobotková 

  Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

  Publikace přináší zajímavý pohled na problematiku dětského autismu ve vztahu k fungování rodiny a rodinné resilienci. Autorky upozorňují na fakt, že v chápání autismu se projevuje stále hodně stereotypů a nepřesností, které mají dopad na život rodiny...

  Zobrazit více...
 • Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra - Jak začít a proč

  Pr%c5%afvodce_rodi%c4%8d%c5%af_d%c4%9bt%c3%ad_s_pas

  Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci. V neposlední řadě se je snaží k této nesnadné cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu vždyť každý rodič zná své...

  Zobrazit více...
 • Nikdo nikde

  Nikdo_nikde

  Nevšední životopis dívky s autismem

  Pochopit, jak se člověk s autismem cítí a jak prožívá věci, které přináší běžný život, není vůbec lehké. S poruchami autistického spektra souvisí nedostatečné vyjadřovací schopnosti tito lidé nedokážou dát najevo své pocity, vyjádřit, co by chtěli, co je zraňuje a co se jim naopak...

  Zobrazit více...
 • Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami

  Strategie_a_metody_v%c3%bduky_d%c4%9bt%c3%ad_s_autismem_a_dal%c5%a1%c3%admi_v%c3%bdvojov%c3%bdmi_poruchami

  Příručka pro učitele i rodiče. Nezbytné informace, učební strategie, metody a příklady výukových programů pro pedagogy a psychology, kteří se zabývají dětmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami. Tyto děti bývají často vylučovány z běžných vyučovacích zařízení, kam svým intelektem nesporně patří. Dlouholeté zkušenosti z...

  Zobrazit více...
 • Pohádkový příběh - KAMENY A ŘÍŠE PERMONÍKů s recenzí od Táni Fischerové

  13d439bca9_87891153_o2

  Kamarád Modrých berušek Mgr.Václav Procházka Ph.D. spolu s Magdou Andersovou stvořili tento poutavý pohádkový příběh a Česká geologie ho vydala jako populárně vzdělávací publikaci. 

  Kniha je určena pro všechny, kdo se chtějí zábavnou formou dozvědět o "neživé" přírodě, hlavně však pro děti od 9 do 12 let.

  • Nakladatel Občanské...
  Zobrazit více...
 • Kocourek Matýsek - první česká pohádka s piktogramy

  Obalka

  1.8.2013

  Paní Vlasta Hurtíková je maminkou autistického dítěte a autorkou první české pohádkové knihy s piktogramy „Kocourek Matýsek“. 


  Krátké příběhy s piktogramy jsem vytvářela svému synovi od jeho 3 let, neboť měl velké potíže s porozuměním všeho, co slyšel. Nemluvil téměř vůbec, nereagoval na...

  Zobrazit více...
 • Nedávejte do hrobu motýla živého

  Imgres

  „Příběhy lidí s autismem nevyšly proto, aby nabídly řešení, ale něco ještě cennějšího - osobní prožitky…Rodiny dětí s autismem mají život mnohem těžší, než si běžný člověk dokáže představit.“

  Jednotlivá vyprávění jsou doplněná komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými...

  Zobrazit více...
 • Děti, které se rodí v srdci

  Imgres

  Miloslava Striová - příběh adoptivní a pěstounské maminky

  "Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná rodiny a nemohli jsme mít vlastní děti,tak jsme přijali děti do adopce. Řekli jsme si: tak a teď jsme jako každá jiná rodina. Mýlili jsme se.

  Knížka vypráví o dětech,které se narodily v srdci svých náhradních rodičů,které si do života přinesly...

  Zobrazit více...